E-DryClean

Wat is E-DryClean?
E-DryClean is een internationaal initiatief om praktisch en toegankelijk onderwijsmateriaal te maken speciaal voor de Europese textielreinigingsindustrie. Het didactisch concept is gebaseerd op e-learning en / of blended learning. E-learning is een complete digitale vorm van zelfstudie, aangeboden via deze website. E-DryClean kan u voorzien van praktische trainingen om uw kennis te vergroten over de vele aspecten van de professionele textielreiniging.

E-DryClean biedt zes verschillende opleidingsmodules (best practice en werkmethoden):
Module 1: Nationale en Europese milieuwetgeving
Module 2: Perchloorethyleen
Module 3: Koolwaterstoffen
Module 4: Alternatieve Oplosmiddelen
Module 5: Machine Technologie
Module 6: Bijzondere aspecten

Voor wie is E-DryClean?
Niveau 1:
 • Medewerkers kleine textielreinigingsbedrijven
 • Medewerkers van regionale textielreinigingsbedrijven

Na deze cursus:
 • Heeft de student basiskennis over technologie van professionele textielreiniging, wetgeving en de milieurisico’s van textielreiniging op basis van oplosmiddelen
 • Is de student in staat om een reinigingsmachine te bedienen en te onderhouden volgens werkmethoden en procedures die milieurisico’s tot een minimum beperken
 • Is de student in staat om te werken volgens methodes en procedures die oplosmiddelemissie naar water, bodem en atmosfeer tot een minimum beperken
 • Begrijpt de student de beginselen van good housekeeping om de milieurisico’s zoveel mogelijk te beperken

Niveau 2:
 • Werkgevers van kleine textielreinigingsbedrijven
 • Werkgevers / beheer van regionale textielreinigingsbedrijven

Na deze cursus;
 • is de student in staat om de Europese en nationale milieuwetgeving toe te passen in textielreinigingsbedrijven
 • is de student in staat om good housekeeping maatregelen toe te passen, volgens de stand van de techniek, in de praktijk van textielreiniging
 • is de student in staat om een set werkmethoden en procedures op te zetten om oplosmiddelemissie naar bodem, water en atmosfeer te minimaliseren
 • is de student in staat om procedures en werkmethoden op te zetten voor bediening en onderhoud van een reinigingsmachine om milieurisico’s tot een minimum te beperken
 • is de student in staat om een oplosmiddelenboekhouding op te zetten
 • is de student in staat om procedures en werkwijzen op te zetten om het risico op bodemverontreiniging te voorkomen


Hoe werkt het?
Om toegang te krijgen tot de trainingsmodules, heeft u een inlogcode en een wachtwoord nodig. U kunt zich aanmelden voor deze toegangscodes via de contactknop op deze website. Voor meer informatie over het verkrijgen van toegang, adviseren wij u contact op te nemen met FBT. U vindt onze contactinformatie onder de contactknop.

De toegangscodes zijn geldig voor een bepaalde tijdsduur. Na ontvangst van deze toegangscodes, kunt u meteen beginnen te studeren op elk gewenst moment. De beschikbare modules zijn zelfverklarend opgezet. Dit betekent dat de inhoud van de opleidingsmodules wordt beschreven op een zodanige wijze dat een persoon zonder voorafgaande of eerder verworven kennis in staat is om de inhoud te begrijpen. Na bestuderen van de opleidingsmodules zijn zelftests beschikbaar, of studenten kunnen zich aanmelden voor een examen. Als studenten met succes het examen afleggen zal het internationale E-DryClean certificaat worden toegekend.

Tijdens uw studie kunt u vragen stellen aan FBT.

Waarom E-DryClean?
Het doel van E-DryClean is het verbeteren van het opleidingsniveau van ondernemers en werknemers in de textielreiniging in de Europese Unie. Personeel van kleine en regionale textielreinigingsbedrijven (1-250 werknemers) krijgen een nieuwe mogelijkheid van informeel leren door de ontwikkeling van een interactief webplatform (e-learning en blended learning). De opleidingsmodules zullen de Europese textielreinigingsindustrie in staat stellen om te voldoen aan de bestaande en komende richtlijnen alsook aan klanteisen.

E-DryClean certificaten
Via E-DryClean zijn drie certificaten voor niveau 1 te verkrijgen en één certificaat voor niveau 2. Studenten die slagen voor het examen ontvangen het prestigieuze internationale E-DryClean certificaat. Hieronder staat aangegeven hoe de modules over de diverse certificaten verdeeld zijn:
 
Certificaat A: Niveau 1, Perchloorethyleen (€90,- EXCL VAT)
Lesmateriaal:
- Module 1: Nederlandse en Europese milieuwetgeving
- Module 2: Perchloorethyleen
- Module 4: Alternatieve Oplosmiddelen (natreiniging)
- Module 5: Machine Technologie (Perchloorethyleen en natreiniging)

Certificaat B: Niveau 1, KWL (€90,- EXCL VAT)
Lesmateriaal:
- Module 1: Nederlandse en Europese milieuwetgeving
- Module 3: KWL
- Module 4: Alternatieve Oplosmiddelen (natreiniging)
- Module 5: Machine Technologie (KWL en natreiniging)
 
Certificaat C: Niveau 1, Alternatieve oplosmiddelen (€90,- EXCL VAT)
Lesmateriaal:
- Module 1: Nederlandse en Europese milieuwetgeving
- Module 4: Siloxaan D5
- Module 4: Vloeibaar CO2
- Module 4: Natreiniging
- Module 5: Siloxaan D5
- Module 5: Vloeibaar CO2
- Module 5: Natreiniging
 
Certificaat D: Niveau 2, alle aspecten (€120,- EXCL VAT)
Lesmateriaal:
- Module 1: Nederlandse en Europese milieuwetgeving
- Module 2: Perchloorethyleen
- Module 3: KWL
- Module 4: Alternatieve Oplosmiddelen (Siloxaan D5, vloeibaar CO2 en natreiniging)
- Module 5: Machine Technologie (alle genoemde oplosmiddelen)
- Module 6: Speciale aspecten